.

یا سوز دی؛ یا گرمی تیر است این قریه ... کم پیش می آید هوایش معتدل باشد

.

۶ مطلب با موضوع «بویِ باران» ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پاک باخته

چشمان تو (بوی باران)

چهارشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۳۳ ق.ظ
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پاک باخته

بی تو انگار؛ هوا را گرفته اند از من... (بوی باران)

چهارشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۳۳ ق.ظ
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پاک باخته

صدای نفس های نسیم (بوی باران)

چهارشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۳۳ ق.ظ
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پاک باخته

قحطی (بوی باران)

چهارشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۳۲ ق.ظ
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پاک باخته
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • پاک باخته